Kutse SOK üldkoosolekule

 

Saaremaa Orienteerumisklubi kutsub  kõiki liikmeid osalema klubi üldkoosolekul, mis toimub 17.04.2019. a. kell 17.00 aadressil Vallimaa 16a, Kuressaare Spordikeskuse õppeklassis.

Üldkoosoleku päevakord:

  • 2018 a. majandusaasta aruande kinnitamine
  • jooksvad küsimused

Peale koosolekut värskendame teadmisi päevaku korraldamise ja radade planeerimise osas. Oodatud on kõik uued ja vanad korraldajad.

Vaatame üle:

  • korraldaja näpunäited
  • radade planeerimine
  • kaardi ja radade vormistus (Purple Pen)
  •  muud olulised teemad

Heljus Saks
Juhatuse esimees