5.juuli neljapäevak toimub Muhus

Esimest korda sel aastal toimub järgmine neljapäevak Muhu saarel. Rajameister ja korraldaja on UKU-LAUR TALI, kes on ka võistluse kaardi autor.

Võistluskeskus asub Muhu spordihalli ees, Liival, kus kohapeal saavad soovijad ka orienteerumise algõpet. Start avatud 16:00 – 18:30

Rajad on pikkusega  5,5km, 4,4km, 2,5km, 1,2km

Maastik
Eriilmelistest maastikuosadest saadud sprindikaart võimaldab pikemaid teevalikuetappe, täppisorienteerumist lagedatest ja metsasaludest kujunenud mosaiikmaastikul, suunajooksu madala nähtavusega lehtmetsas, kiiret karjamaad ja kadastikke, Eestile tüüpilist alevikusisest orienteerumist, tihedamaid põõsastikke, väga kiiret parkmetsa ning palju kiviaedu ja kive. Rajad üritavad kõike maastiku poolt pakutavat ka ära kasutada.

Oluline on tähele panna, et sprindikaardil  (1:5000) on teatud objektid sellised, mida on selgelt keelatud ületada.


Kõige olulisem on mitte sattuda oliivrohelisega märgitud õuealale ning samuti tuleb hoiduda keelatud kiviaedade ületamisest. Keelatud kiviaiad asuvad eelkõige kiriku piirkonnas ning kaardil on need tähistatud paksu musta leppemärgiga (kivimüür). Kiviaiad, mida on lubatud ületada, asuvad eelkõige karjamaadel ja metsas ning tähistatud peenikese musta joonena, millel kindla vahega must täpp peal.
Hoiame maaomanikega häid suhteid!