Neljapäevak Orissaares 10.09

Päevaku keskus Orissaare terviseraja parklas (Tumala pool otsas). Rajale saab 15:00-18:00 (Enne seda koolinoorte MV).

http://www.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2019033.gif

Mõõtkava: 1:10000, kõrgusjoonte vahe 2,5 m
Maastik: Läbitavus: heast kuni halvani. Maastikul vananevat metsa, mis on enamasti halva läbitavusega. Metsas ja raiesmikel piirab nähtavust ja takistab jooksmist kõrge taimestik- kadakas, võsa. Maastikul asub hea joostavusega jooksurada. Alevikus liikudes tuleb järgida ohutusnõudeid ning liikluseeskirju.

Korraldajad Raili Nõgu ja Jüri Linde.