7. juunil on neljapäevak Vikil

Start Kihelkonna maantee ääres Viki küla lähistel kl 16.00-18.30
Korraldajad Vaige Aav ja Kaido Eichfus

Autod on soovitav jätta Kihelkonna mnt. äärde. Sealt on jalgsi starti u  150 m. Teelõik maanteelt stardini on madalamatele autodele raskesti läbitav (sügavad augud).